Repzone Özellikler

1.    Platform

 

Repzone bulut tabanlı mobil saha satış, veri toplama ve CRM ekosistemidir.

 

Repzone ile  direkt / indirekt kanallar (bayi / distribütör) üzerinde dağıtık coğrafyalarda (ülke / kıta vb) satış ve dağıtım yapan üreticilere, satış etkinliklerini arttırmak için “bulut tabanlı tekil platform“ kullanma şansı sunulmaktadır.

 

Tüm satış ve dağıtım süreçlerinin bulut tabanlı yapıda bir “ekosistem” kurgusunda kullanıcılara sunulmasını sağlayan entegrasyon altyapısı ile kendi alanlarında lider yazılım tedarikçilerinin çözümleri tam entegre şekilde platformda sunulabilmektedir. (Mobil Odeme, Rota Optimizasyon, Tahminleme, Oyunlaştırma vb)

 

Android, iOS ve Windows platformlarında  çalışan mobil uygulamalar ile firmalar kendi tercih etiikleri mobil cihazlarda saha satış süreçlerini yönetebilmektedirler.

 

 

 

2.    Faydalar

 

Üreticiler mevcutta tedarik zinciri süreçlerini farklı çözüm ve uygulamalar ile yönetmektedirler. Belirtilen çözümler kendi içlerinde bağımsız ana veri yönetimi yaptığından, birbirleri arasında entegrasyon ve veri paylaşım kabiliyetleri limitli seviyededir; hatta çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda üreticiler, tedarik zincirinde tüm seviyelerde performans ve servis seviyesi takibi yapamamakta, ihtiyaç duydukları raporları ise farklı arayüzlerden çekerek bağımsız olarak değerlendirmek durumunda kalmaktadırlar.

 

Özellikle farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmaların, tüm süreçleri tek bir platform üzerinde, her bir ülke için ayrı sunucu kurulum, barındırma ve destek planlaması yapmadan yönetmeleri mümkün olmamaktadır. Mevcutta, bu tip dağıtık yapılar birbirinden bağımsız sistemler ile yönetilmekte, ülkeye özel isterler ortak tek bir platformda sunulamamaktadır.

 

Bu doğrultuda Repzone ile sunulan faydalar şu şekilde listelenebilir:

 

 • Firma büyüklüğünden, firmanın coğrafi hiyerarşisinden (kıta, ülke vb) ve mobil uçta kullanılacak cihazlardan bağımsız olarak saha satış otomasyon süreçleri bulut üzerinden SaaS modeliyle yönetilebilmektedir.

 

 • Repzone tamamen bulut üzerinde feed kurgusu ile destekli arayüzlerine sahiptir ve lokasyon ve zaman bağımsız kontrol imkanı tanımaktadır. Sunulan feed yapısı ile, kullanıcılar hızlı ve etkin saha kontrol yeteneklerine kavuşmaktadır.

 

 • Firmaların kendi odaklandıkları sektörlere yönelik farklı yazılım tedarikçilerinin çözümleri ile çift yönlü haberleşmeyi sağlayacak entegrasyon katmanı ile mobil satış süreçlerinde kullanılabilecek ek çözümler bir ekosistemde toplanabilmektedir – App Zone.

 

 • Bir çok üreticinin kullandığı ve “best practise” süreçlerin kademeli olarak devreye alınması ile, dünya genelinde bir çok kullanıcıya hizmet sağlayan bir numaralı bulut çözümü olmak hedeflenmektedir.

 

 • Repzone, uçtan uca tedarik zinciri saha satış ve toplama performansını arttırıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlayacak tekil ve merkezi bir bulut platformudur.
 • Repzone ile farklı platformlarda çalışan tablet, akıllı telefon vb mobil donanımların tamamında hibrid yapıda çalışan bir saha tecrübesi yaşatılmaktadır. (Android, iOS, Windows Mobile)

 

 • Repzone, dinamik form yapısı ve etkileşim yetenekleri ile parametrik yapıda genişlemeye açık mimaride sunulmaktadır.

3.    Fonksiyonlar

 

Kategori Bazlı Fonksiyonlar

 

Tedarik zinciri süreçlerinde kullanılan bir çok farklı çözüm ve uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamaların genel kategorizasyonu ve karşılık gelen Repzone yetkinlikleri şu şekilde listelenebilir:

 

 • Saha Satış Otomasyonu (Sipariş, Fatura, Tahsilat vb) – Repzone ü

 

 • Promotör Takip ve Otomasyon Sistemleri – Repzone ü

 

 • Dijital İçerik Yönetim Sistemleri – Repzone ü

 

 • Haberleşme (Mesajlaşma, Video Konferans, Bildirim vb) Sistemleri – Repzone ü

 

 • Etkileşim (Fotoğraf, Video, Ses Kaydı vb) Sistemleri – Repzone Mobil Formü

 

 • Anket Sistemleri – Repzone Mobil Form ü

 

 • Aktivite, Görev, Problem Takip Sistemleri – Repzone Mobil Formü

 

 • Kampanya (İskonto, Bedelsiz / Promosyon vb) Talep ve Takip Sistemleri – Repzone ü

 

 • Geo Raporlama (Saha Ekibi Takip) – Repzone Eagle Eye ü

 

 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetim) Sistemleri – Repzone ü

 

 • Entegrasyon Sistemleri (Google, Microsoft, SAP vb) – Repzone App Zone ü

 

 • İş Zekası Çözümleri – Repzone ü

 

 

 

Modül Bazlı Fonksiyonlar

 

Repzone’da modül bazlı sunulan fonksiyonlar şu şekilde listelenebilir:

 

 • Organizasyon Yönetimi

o Coğrafi Bölge / Hiyerarşi Tanımlamaları (Ulke, Distributor, Alt Distributor Yonetimi)

o Bölgesel Kullanıcı Yönetimi (Merkez Kullanıcı, Operator, Satış Ekibi, Merch Ekibi Yonetimi)

 

 • Ana Veri Yönetimi

o Ürün / Müşteri / Satıcı Hiyerarşi Yönetimi (Merkezi tanımlama alt organizasyon paylaşım)

o Müşteri Hiyerarşi Yönetimi (Ana cari, Şube – Sevk Noktası)

o Organizasyon – Alt Organizasyon Bazlı Stok Yönetimi

o Harita Bazlı Ziyaret Planı Yönetimi (Rota Uyum Analizleri)

o Organizasyon – Alt Organizasyon Bazlı EDI Kod Yönetimi

 

 • Saha Satış Yönetimi

o Alokasyon Yönetimi – App Zone Marketplace

o Bütçe Yönetimi – App Zone Marketplace

o Dinamik Belge Yönetimi (Sipariş, Fatura, İrsaliye vb)

o Nama Sevk Sureçleri

o Distributor, Alt Distributor Mal Alış Sureçleri

o Fiyat Listesi, Dağıtım Listesi Yönetimi

o Kampanya Yönetimi

 

 • Mobil Veri Toplama Yönetimi

o Mobil Form Yönetimi (Dinamik Tasarlanabilir Formlar)

o Anket / Checklist Yönetimi

o Geo Etiketli Görsel İçerik Yönetimi (Fotoğraf, Video vb)

o Fotograf Etiketleme (Lokasyon, Kişi, Tarih vb Bilgilerin Resim Üzerine Eklenmesi)

 

 • Görev Yönetimi

o Görev Atama, Gerçekleşme Takibi

o Mobil Form Bazlı Görev Atama (Görevlerde İlişkili Form Kurgusu)

 

 • Dijital İçerik Yönetimi

o Dosya Paylaşımı (Sunum, Ürün Lansman, Reklam Filmi vb)

o Etiket Bazlı Dosya Yetkilendirme

 

 • Mobil Saha Satış Uygulaması

o Windows Mobile Platformu

o Android Platformu

o iOS Platformu

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

o Risk Limiti Yönetimi (Sipariş, Irsaliye, Fatura bağımsız risk / limit yonetimi)

o Risk Vade Gün Yönetimi (Açık Fatura bazlı risk yonetimi)

 

 • Entegrasyon

o B2B / B2C Sistem Entegrasyonu

o Google Entegrasyonu (Hangouts, Drive, Google App)

o Microsoft Entegrasyonu (Skype, One Drive, Office 365)

 

 • Raporlama

o Anlık Web Tabanlı Raporlama

o Dashboard / Grafiksel Raporlama

o Harita Bazlı Raporlama

 

 

Kullanıcı Rolü Bazlı Fonksiyonlar

 

Repzone’da rollere bağlı sunulan fonksiyonlar şu şekilde listelenebilir:

 

 • Merkez Ofis Kullanıcısı

o Ulke, Bayi, Alt Bayi Tanımlama

o Bayi Parametre Tanımlama ve Haklandırma

o Kullanıcı Rol ve Haklandırma (Kullanıcı gruplama, haklandırma)

o Kullanıcı Tanımlama ( Bayi – Operator, Satış Ekibi, Merch Ekibi)

o Ana Veri Yonetimi – Ürün / Ürün Grubu / Müşteri / Müşteri Grubu / Satıcı / Satıcı Grubu

o Kampanya Yönetimi

o Fiyat Listesi Yönetimi

o Dağıtım Listesi Yönetimi

o Müşteri Hiyerarşi Yönetimi (Ana cari, Şube – Sevk Noktası)

o Raporlama (Dashboard)

 

 • Operator Kullanıcısı

o Harita Bazlı Ekip Takibi (Kartal Gözü – Eagle Eye)

o Harita Bazlı İşlem Takibi (Ziyaret, Sipariş, Form)

o Harita Galeri Takibi (Fotoğraf, Video vb)

o Sipariş, İrsaliye, Fatura Yönetimi (ERP Entegrasyonu)

o Depo, Stok Yönetimi

o Toplu İşlemler (Toplu irsaliye, Toplu fatura)

o Sevkiyat Planlama

o Ana Veri Yönetimi (Bayi Ürünleri, Müşteri, Satıcı)

o Fiyat Listesi, Dağıtım Listesi Yönetimi

o Raporlama (Standart, Dashboard)

 

 • Saha Satış Kullanıcısı

o Rota Takibi

o Saha Ziyaretleri (Rota içi / Rota Dışı)

o Sipariş (Ürün Listesi, Ürün Katalogları)

o Mobil Form (Anket, Aktivite, Problem vb)

o Rakip Aktivite Takibi (Fiyat, Teşhir, Önyüz vb)

o Görev Takibi

o Pazarlama Aktiviteleri (Digital İçerik Sunumu)

o Müşteri Risk Takibi

o Performans Takibi

o Raporlama (Müşteri Dashboard, KPI vb)

 

 

 

 

 

 

 

4.    Cloud Altyapısı

 

Repzone Microsoft Azure uzerinde sunulmakta ve bircok bulut servisi ile entegre bir yapıda kurgulanmış durumdadır:

 

 • Notification (Cloud –>Azure Service Bus)
 • Email (Cloud -> Sendgrid.com)
 • DB (Cloud -> Azure SQL DB)
 • Datawarehouse (Cloud -> Azure SQL Warehouse)
 • Data Synch (Cloud -> Azure Data Factories)
 • Storage (Cloud -> Azure Storage)
 • Document DB (Cloud -> Azure Document DB)
 • IIS             (Cloud -> Azure Webapps)
 • Worker (Cloud -> Azure Cloud Services)
 • Scheduler (Cloud -> Azure Scheduler)
 • Cache (Cloud -> Azure Radis Cache)

 

Tum altyapıda Microsoft’un sunduğu servis seviyesi ve kalitesi sunulmaktadır. Sunucu barındırmada yaşanabilecek erişilememe, disk doluluğu, failover vb olası problemler bulunmamaktadır.

 

Sistem tamamen genişleyebilir mimaride tasarlanmış durumdadır. Sistemdeki kullanıcı sayısına göre otomatik olarak kapasite arttırımı yapılmaktadır.

 

 

5.    Ekosistem Kurgusu

 

Repzone platformunun en büyük farklılığı bir “ekosistem” mimarisine sahip olmasıdır.

 

Mevcutta sunulan mobil saha satış çözümlerinde, saha satış süreçlerine odaklı bir yaklaşım bulunmakta ve ihtiyaç duyulacak tüm ek hizmetler için bağımsız entegrasyon çalışmaları gerekmektedir.

 

Repzone ile sunulan APPZONE marketplace üzerinden sektörde önde gelen ve yaygın kullanılan 3. Parti platformlar ile entegrasyon yapılabilecek altyapı sunulmaktadır.Bazı örnekler:

 

Tahminleme

 

Tüm mağazalar ve geçmiş satış verileri baz alınarak, ziyaret edilen mağazaya en benzer satış noktaları ve satış paternleri bulunup, ilgili magazada ciroyu en çok arttıracak urunlerin önerilmesi

 

Optimizasyon

 

Satış temsilcisi, distributor, bölge bazında en az maliyet oluşacak şekilde rotaların planlanması

 

Oyunlaştırma

 

Satış temsilcisi bazında hedeflerin ve gerçekleşmelerin ziyaret esnasında ve sonrasında prime esas olacak şekilde görsel olarak sunulması

 

Mobil Odeme

 

Kredi kartı POS cihazı ile tahsilat toplanmak yerine, kullanılan akıllı telefonlar ile tahsilat toplanması

 

Öneri Sipariş

 

Satış temsilcisine ziyaret sırasında sistemde tanımlı kampanya ve/veya primlere göre önerilerde bulunarak yönlendirme (x adet daha A urununden alırsan %5 iskonto verebilirsin gibi)

6.    “Feed” Yapısı & Gerçek Zamanlı Bildirimler

 

Saha Feedleri

 

Sahada yapılan tüm işlemler anlık bildirimler ile merkez akış panelinde izlenebilmektedir. “Feed” ekranında, tum saha ekibinin gerçekleştirdiği aktiviteler, lokasyon / zaman / kişi / yapılan işlem bazında listelenmektedir.

 

“Gerçek Zamanlı Yönetim” imkanı merkez kullanıcılara, supervizorlere sunulmaktadır. Sahada her hangi bir aktivite gerçekleştiğinde harita uzerinde ilgili aktivite lokasyonu pin edilmekte ve özet detay aynı ekranda harita altında feed listesinde gösterilmektedir.

 

Görsel bir işlem yapıldı ise (resim, video vb) Galeri ekranında lokasyon bazlı takip edilebilmektedir.

 

Sahada ziyaret başladıgında, her hangi bir işlem yapıldığında, ziyaret tamamlandığında merkeze feedler ayrı ayrı gelmektedir. (Geleneksel SFA sistemlerinde ziyaret tamamlandıktan sonra bilgi gelir). Saha temsilcisinin supervizoru kendi tabletinden tum ekibinin kacta ilk ziyareti yaptıgını ve/veya su an nerede ziyarette oldugunu rahatca gozlemleyebilmektedir.

 

Sistem Feedleri :

 

Sistem tarafından otomatik kontroller ile feedler oluşturulabilmektedir

 

Mesai Uyum Feedi: Mesai başlangıç saatinden 30 dakika sonra herheangi bir ziyarete başlamayan temsilcilerin listesinin bildirimi

 

Rota Uyum Feedi: Her gece tanımlı rotaya uyum başarısı belli değerden aşağıda olan temsilcilerin listesinin bildirimi

 

 

 

7.    Dinamik Formlar

 

Geleneksel SFA sistemlerinde sahadaki formlar statik olarak geliştirilir, formlarda değişiklik gerektiğinde yeni versiyon hazırlanması gerekir.

 

Repzone’un en buyuk farklarından birisi, musteri ihtiyacına gore formların tasarlanabilir olmasıdır.

 

Tüm formlar merkezde tasarlanır, formatı sahaya iletilir. Sonrasında hem online / hem offline veri toplanabilir.

 

8.    Etkin Haberleşme / Digital İçerik Paylaşımı

 

Repzone’da en onemli farklardan birişi saha ile iletişimdir.

 

Mevcutta Google ile işbirlikteliğimiz sonucunda “hangouts” kullandırılmaktadır.” Feed” ekranında ve “Ziyaret Detay” ekranında ilgili kişi ile video konferans yapma imkanı sunulmaktadır. Burada direkt Feed uzerinde ilgili kişiyi başka ekranlardan bulup aramaya gerek kalmadan iletişime geçiliyor olması ciddi bir avantaj oluşturmaktadır.

 

Yine Google ile işbirlikteliğimiz sonucunda “Google Drive” altyapısını kullanılarak digital içerik paylaşımına izin verilmektedir. Dosyalar paylaşılırken sadece belli müşterilerde gozukecek şeklide planlama yapılabilmektedir.

 

 • Mevcutta saha ekibi ile whatsApp uzerinden yazısan veya gorusen firmalar olabiliyor. Ancak biz entegre tek bir platform sunuyoruz.

 

 • Google Drive’da su anda bir dosyayı sadece belli kişilerde gozukecek sekilde paylasılabilir ancak musteri bazlı paylaşım mumkun değildir. (Örneğin sadece Supermarketlerde gouksun gibi) Repzone da ise müşteri bazlı gösterim mumkundur.

 

9.    Etkileşim

 

Repzone ile sahadan resim / video / ses kaydı / imza / gps bilgisi toplanabilmektedir

 

Tum bu işlemler ziyaret (tarih / temsilci / musteri) ile otomatik olarak eşlenir. Ek hiç bir işlem yapmadan detayına bu eksenlerde ulasabilinir. Geleneksel SFA sistemlerinde de benzer yapılar olabiliyor, ancak kapasite problemi ciddi bir engel oluşturabiliyor.

 

Tüm toplanan verilerin Galeri altında lokasyonları ile beraber gosterilmektedir.

 

Ek olarak resimler download edilmek istendiginde resim uzerinde resmin cekildiği müşteri, tarih gibi bilgilerin etiket olarak eklenebilmektedir.

10. Predictive Analytics – Suggested Order (Oneri Sipariş)

 

Dunya genelinde siparişlerin elektronik olarak toplanmasına bir yoneliş gözlemlenmekte. Bunun ilk bacagı da, son noktadan (market / bufe vb) olası alınabilecek bir siparişin içeriğini tahminleyen sistemlerdir.

 

Repzone ile saha satış ekibi  magazayı ziyaret ettiginde, gecmis ziyaretlere / satışlara / stok verisine bakarak sistem ilgili musteriden alınması gereken siparişi onerebilmektedir (App Zone uzerinden sunulmaktadır).

11. İş Zekası

 

Repzone’da iş zekasında kurgulana raporlar sahada da erişilebilir durumdadır, bunun için ek bir lisanslama gerekmemektedir.